Muskelstimulatorer

I över 30 år har man känt till de påtagliga effekter som elektrisk muskelstimulering EMS har på muskulatur, lokal cirkulation och rörelseapparaten. idrottare över hela världen använder EMS vid rehabilitering och återhämtning. När man behandlar ett lokalt muskelområde så kan återhämtningen öka med upp till 4 gånger snabbare genom att stimulera blodflödet. TENS används vid smärtlindring med hjälp av låga frekvenser. Dessa metoder är effektiva när du vill rehabilitera knän, axelskador, muskelvärk och smärta vid graviditet.